مشعل گازوئیلی پالایشگاهیGNO 90 - 20 25 30

مشعل گازوئیلی پالایشگاهی

مدل: GNO 90 - 20 25 30
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

ظرفیت (kcal/h) 450000
ظرفیت (kcal/h) 2200000
نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 3300000
عملکرد دو مرحله ای
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش