مشعل گازوئیلی نیروگاهیGNO 9060

مشعل گازوئیلی نیروگاهی

مدل: GNO 9060
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 4400000
عملکرد سه مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 6700000
ظرفیت (kcal/h) 1500000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش