مشعل دوگانهGND 300 301 302

مشعل دوگانه

مدل: GND 300 301 302
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

نوع سوخت گاز
نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 50000
عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 120000
ظرفیت (kcal/h) 240000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش