مشعل دوگانه نیمه صنعتیGND 303-4-5

مشعل دوگانه نیمه صنعتی

مدل: GND 303-4-5
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

نوع سوخت گاز
عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 340000
ظرفیت (kcal/h) 85000
نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 550000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش