مشعل صنعتی دوگانه سوزGND 306-308
مشعل صنعتی دوگانه سوزGND 306-308

مشعل صنعتی دوگانه سوز

مدل: GND 306-308
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

نوع سوخت گاز
نوع سوخت گازوئیل
عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 180000
ظرفیت (kcal/h) 830000
ظرفیت (kcal/h) 270000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش