مشعل دوگانه صنعتیGND 310
مشعل دوگانه صنعتیGND 310

مشعل دوگانه صنعتی

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 1700000
ظرفیت (kcal/h) 300000
نوع سوخت گاز
ظرفیت (kcal/h) 1200000
عملکرد دو مرحله ای
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش