مشعل دوگانه پالایشگاهیGND 320-25-30
مشعل دوگانه پالایشگاهیGND 320-25-30

مشعل دوگانه پالایشگاهی

مدل: GND 320-25-30
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

نوع سوخت گاز
ظرفیت (kcal/h) 450000
ظرفیت (kcal/h) 1700000
نوع سوخت گازوئیل
عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 1200000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش