مشعل دوگانه نیروگاهیGND 340 50 60

مشعل دوگانه نیروگاهی

مدل: GND 340 50 60
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

نوع سوخت گازوئیل
عملکرد سه مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 6200000
ظرفیت (kcal/h) 700000
نوع سوخت گاز
عملکرد چند مرحله ای
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش