مشعل دوگانه هوا جداSMD 365
مشعل دوگانه هوا جداSMD 365

مشعل دوگانه هوا جدا

مدل: SMD 365
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 1500000
عملکرد مادولار
ظرفیت (kcal/h) 11800000
نوع سوخت گاز
ظرفیت (kcal/h) 7800000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش