مشعل مازوتGNO 406-408
مشعل مازوتGNO 406-408

مشعل مازوت GNO 406-408

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

..

مشخصات

مشخصات فنی

نوع سوخت مازوت
نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 180000
ظرفیت (kcal/h) 180000
عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 830000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش