مشعل مازوت صنعتیGNO 410-415

مشعل مازوت صنعتی

مدل: GNO 410-415
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

..

مشخصات

عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 300000
ظرفیت (kcal/h) 1700000
نوع سوخت گازوئیل
نوع سوخت مازوت
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش