مشعل مازوت نیروگاهیGNO 440-450-460-465

مشعل مازوت نیروگاهی

مدل: GNO 440-450-460-465
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

..

مشخصات

نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 700000
نوع سوخت مازوت
عملکرد سه مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 6200000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش