مشعل مازوت هوا جدا مادولارSMO 465
مشعل مازوت هوا جدا مادولارSMO 465
مشعل مازوت هوا جدا مادولارSMO 465
مشعل مازوت هوا جدا مادولارSMO 465

مشعل مازوت هوا جدا مادولار SMO 465

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

مشخصات فنی

عملکرد مادولار
ظرفیت (kcal/h) 1500000
نوع سوخت مازوت
ظرفیت (kcal/h) 6700000
ظرفیت (kcal/h) 11800000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش