مشعل مازوت هوا جدا مادولارSMO 465
مشعل مازوت هوا جدا مادولارSMO 465
مشعل مازوت هوا جدا مادولارSMO 465
مشعل مازوت هوا جدا مادولارSMO 465

مشعل مازوت هوا جدا مادولار

مدل: SMO 465
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

عملکرد مادولار
ظرفیت (kcal/h) 1500000
نوع سوخت مازوت
ظرفیت (kcal/h) 6700000
ظرفیت (kcal/h) 11800000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش