ماشین بانچرITB

ماشین بانچر

مدل: ITB
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

* تاب دادن مفتولهای تار مویی جهت مرحله روکش زنی و تولید سیم تکی

 

استاندارد قرقره    طبق DIN 46395 .

سرعت دور کمان بالغ بر 2800 دور بر دقیقه .

تعداد تاب    بالغ بر 5600 تاب در دقیقه.

کمان  با متریال کربنی ساخت آلمان.

نیروی محرکه جمع کن  سروموتور مجهز به کنترل دورمجهز به (Tension speed)

انتقال  نیرو ی یکنواخت توسط  تسمه تایم  .

مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه قرقره.

مجهز به سیستم قطع کن در زمان پارگی سیم بصورت اتوماتیک.

مجهز به کابین ایزوله با  درب ریلی جهت ایمنی و کاهش آلودگی صدا.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش