شیر کاهش فشار پروپرشنالPRE*J

شیر کاهش فشار پروپرشنال

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

مشخصات

نوع شیر پروپرشنال
سایز 16
نوع مونتاژ سابپلیت
فیدبک ندارد
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش