پلمپ RFIDRadio Frequency Identification)RFID)

پلمپ RFID

مدل: Radio Frequency Identification)RFID)
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

Radio Frequency Identification)RFID)،شناسایی از طریق فرکانس رادیویی،پلمپ های RFID در دو نوع فعال و غیر فعال موجود می باشند. پلمپ های RFIDاین شرکت با طراحی های خاص می تواند جایگزین پلمپ های سنتی گردد به موارد مورد مصرف می توان به تانکرهای سوخت ،کانتینر و کامیون اشاره کرد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش