سوئیچ موتور ضد انفجارBLK (IIC)

سوئیچ موتور ضد انفجار

مدل: BLK (IIC)
برند: واروم
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

حفاظت از انفجار در مو.ارد زیر:

-CENELEC
-IEC
-NEC
قابل استفاده در
منطقه 1 و منطقه 2
منطقه 21 و منطقه 22
کلاس I ، منطقه 1 و منطقه 2
کلاس I ، بخش 1 ، گروه A ، B ، C ، D
با توجه به اتمسفر گاز به عنوان IIC طبقه بندی شده است.
محفظه آلومینیومی بدون مس ، سطح پوشش داده شده با پودر.
MCB داخلی (قطع کننده مدار مینیاتوری) ، MCCB (قطع کننده مدار موردی).

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش