یونیت کنترل ضد انفجارBZA8050

یونیت کنترل ضد انفجار

مدل: BZA8050
برند: واروم
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

حفاظت از انفجار در موارد زیر:
-CENELEC
-IEC
-NEC
قابل استفاده در
منطقه 1 و منطقه 2
منطقه 21 و منطقه 22
کلاس I ، منطقه 1 و منطقه 2
کلاس l ، بخش 2 ، گروه A ، B ، C ، D
محفظه GRP (رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه)
سه نوع محفظه.
واحدهای جداگانه را می توان به واحدهای بزرگتر ترکیب کرد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش