محفظه ضد انفجارBXT8050 (GRP)

محفظه ضد انفجار

مدل: BXT8050 (GRP)
برند: واروم
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

حفاظت از انفجار به
-CENELEC
-IEC
-NEC
قابل استفاده در
منطقه 1 و منطقه 2
کلاس I ، منطقه 1 و منطقه 2
کلاس I ، بخش 2 ، گروه A ، B ، C ، D
افزایش محفظه ایمن در GRP ؛
ورودی های کابل را می توان سوراخ کرد و قطعات را می توان در صورت درخواست نصب کرد.

هنگام نصب قطعات مطابق با استانداردهای نسبی الکتریکی ، ایمنی باید مورد توجه قرار گیرد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش