الک کنترلAMCS

الک کنترل

مدل: AMCS
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

ماشین الک کنترل دارای مشخصات زیر می باشد.

آرد قبل از بسته بندی از این الک عبور می کند تا اگر در مسیر الک به سیلوها و یا کیسه گیر، قطعه ای داخل آرد افتاده باشد، گرفته شود.

تیغه های پره دار مخصوصی روی روتور دوار وجود دارد که ضمن خارج کردن محصول از توری ضایعات را در داخل توری به جلو هدایت می کند.

حرکت روتور به گونه ای است که همواره توری تمیز باقی می ماند.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش