حشره کشAMIFD

حشره کش

مدل: AMIFD
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

از این دستگاه جهت از بین بردن تخم حشرات و لارو و حشرات ریز موجود در محصول خروجی از آسیاب، قبل از کیسه گیری و یا ذخیره سازی آرد در سیلوها استفاده می شود.

اگر در محصول خروجی از آسیاب، تخم حشرات و لارو و حشرات ریز موجود باشد، با استفاده از دستگاه حشره کش می توان آنها را از بین برد. این دستگاه قبل از کیسه گیری یا قبل از ذخیره سازی آرد در سیلوها به کار می رود.

دستگاه دارای دو عدد ورودی است و حشرات و تخم آنها را با استفاده از نیروی گریز از مرکز و فشار هوای تولید شده توسط روتور از بین می برد.

عملکرد دستگاه روی محصول خروجی هیچ تاثیر منفی نمی گذارد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش