سوپراتور مخروطیAMCA

سوپراتور مخروطی

مدل: AMCA
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

اين دستگاه براي جداسازي ذرات سبك از سنگين توسط مكش هوا به كار مي رود.

روتور پروانه اي داخل دستگاه كه توسط مكش هوا فعال مي شود، براي توزيع يكنواخت بار بسيار كارآيي دارد.

پنجره هاي بزرگي براي دستگاه تعبيه شده است تا عملكرد آن قابل مشاهده باشد.

لوله ورودي مواد قابل تنظيم است و ميزان مكش هوا توسط دريچه مخصوص كنترل مي شود.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش