فیدرAMRF

فیدر

مدل: AMRF
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

از این دستگاه جهت تخلیه بار مخازن زیر جت فیلتر و یا تخلیه بار مخازن بازیابی آرد در طبقات آسیاب استفاده می شود.

حرکت دورانی بسیار آرام روتور با دریچه قابل تنظیم برای تخلیه.

مورد استفاده در تخلیه مخازن جت فیلتر و مخازن بازیابی آرد طبقات آسیاب.

موتور گیربکس Worm – Gearساخت شرکت های معتبر می باشد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش