گردگیرAMDC

گردگیر

مدل: AMDC
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

از این دستگاه جهت جدایش ناخالصی های موجود در خروجی ضایعات دستگاه سوپراتور هوا قبل از ورود به سیکلن یا فیلتر استفاده می شود و هدف جداسازی این ذرات قبل از ورود به سیکلن یا فیلتر است.

دستگاه کمکی متصل به خروجی هوای سوپراتور است و ناخالصی موجود در گندم قبل از ورود به فیلتر وارد این دستگاه می شود و ذرات درشت توسط حلزونی آن جدا می شود و ذرات ریز و خاک به فیلتر می روند.

با وجود این دستگاه، امکان تفکیک ضایعات مفید از ضایعات نامرغوب تر ورودی به فیلتر وجود دارد.

تخلیه دستگاه توسط یک دستگاه بارریز با الکتروگیربکس تهیه شده از شرکت های معتبر عملی می شود.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش