روغنگیر

روغنگیر

برند: روشن
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

دستگاه های پرس سرد در ابعاد و ظرفیت های متفاوت ساخته می شوند. کنجاله این دستگاه ها مدادی ویا ورقی شکل است. مدل کنجاله مدادی این دستگاه ها دارای سیلندر دو یا سه بخشی و شفت یکپارچه است. پرس های سرد قابلیت تنظیم دور و سرعت چرخش شفت را دارا می باشد. همچنین وجود المنت روی مدل با کنجاله مدادی، حرارت اولیه پیشران برای دانه را تامین می کند. تصویر مشخصات طبقه بندی مربوط به مدل روغنگیر های پرس سرد با کنجاله مدادی را نشان می دهد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش