سیلو

سیلو

برند: روشن
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

مخازن ذخیره بمنظور ذخیره سازی و انتقال دانه های روغنی و در احجام ، ابعاد و ارتفاع های متفاوت از جنس استیل یا ورق های آهنی ساخته می شوند.
مخازن پخت با احجام مختلف بصورت دو جداره از جنس استیل ساخته می شوند. اغلب این مخازن دارای میکسرهایی از جنس استیل بمنظور برهم زدن و تهنشین نشدن مواد می باشند.
همچنین مخازن عمودی و افقی بمنظور نگهداری شربت ، شکلات و آب نمک بصورت تمام استیل ساخته می گردند.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش