سکسیونر قابل قطع زیر بارFIL3

سکسیونر قابل قطع زیر بار

مدل: FIL3
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

قابل استفاده تا سطح ولتاژی ۲۴ کیلوولت ۶۳۰آمپر

قطع قوس الکتریکی با استفاده از گاز SF6

قابل ارائه در دو تیپ با فیوز و بدون فیوز(مکانیزم تک فنره،دوفنره)

قابلیت نصب موتور و شنت تریپ برای کنترل از راه دور

ارائه مجموعه کامل تجهیزات جانبی

دارای تایپ تست از FGH آلمان

دارای تائیدیه از پژوهشگاه نیرو

مطابق با استاندارد IEC 62271-102

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش