سکسیونر پانتوگراف

سکسیونر پانتوگراف

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

ولتاژ ۲۴۵ و ۴۲۰ کیلو ولت

جریان ۲۰۰۰ و ۳۱۵۰ آمپر

تنها سکسیونر پانتوگراف دارای تایپ تست در کشور

تحمل جریان اتصال کوتاه تا ۵۰ کیلو آمپر در یک ثانیه

کاهش فضای مورد نیاز برای پست های AIS

مطابق با استاندارد IEC62271-102

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش