اسلیتر اسکوررSC 211

اسلیتر اسکورر

مدل: SC 211
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

• تیغه های برش مدل دیسکی به تعداد 4 – 7
• تیز کن تیغ از نوع سنگ CBN بصورت دستی و اتوماتیک.
• حرکت تیغه و خط زن توسط الکتروموتور سروو
• جابجایی زمان برش ابعاد حدود 2 دقیقه.
• حرکت بالا و پایین تیغه و خط زن توسط جکهای پنوماتیک بصورت دستی.
• سرعت کارکرد دستگاه 150 متر بر دقیقه .

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش