سپراتور خامه

سپراتور خامه

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

سپراتور خامه

خود شور
تمام اتوماتیک
مجهز به پمپ اب
قابل تنظیم درصد چربی
نصب شده روی شاسی تمام استیل
مجهز به تابلوی برق
برای استهال خامه از شیر به کار می رود

ظرفیت در ساعت
                              3000      لیتر
                              5000      لیتر   
                            10000      لیتر

 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش