کلاریفایر شیر

کلاریفایر شیر

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

خود شور- تمام استیل
مجهز به پمپ آب
مجهز به تابلوی برق
برای کنترل بار میکروبی
شیر به کار می رود.
نصب شده روی شاسی تمام استیل.

ظرفیت در ساعت
                             5000      لیتر
                            10000     لیتر   
                            15000      لیتر

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش