مخازن و سیلو تانک

مخازن و سیلو تانک

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

سازنده انواع مخازن و سیلوتانکهای دو جداره 1000 لیتر تا 50000 لیتر
سازنده انواع پروسس تانکهای سه جداره 300 لیتر تا 10000 لیتر 
مخازن شستشوی خط تولید 
تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش