دستگاه میکسر پودر دو جداره

دستگاه میکسر پودر دو جداره

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

از دستگاه میکسر پودر دو جداره برای ترکیب نمودن دو یا چند ماده که برای در هم آمیخته حل شدن نیاز به حرارت غیر مستقیم دارند استفاده می شود. این ترکیبات معمولا ترکیب های شیمیایی، صنعتی و حتی دارویی هستند که برای رسیدن به درصد صحیح از مخلوط شدگی نیاز به حرارت در طول فرآیند میکسینگ دارند. درجه حرارت دلخواه توسط مایع بین جداره مخزن به مواد داخل سرایت می کند که. این حرارت توسط ترموستات قابل تنظیم است.

دستگاه ریبون بلندر نام تجاری این ماشین است و دلیل نامگذاری آن به خاطر پره های خاصی است که تمام حجم مخزن را پوشش می دهد و سبب هدایت مواد از داخل به خارج و بلعکس در طول فرایند میکس می شود. مخزن ماشین صد درصد قابل شستشو است و بنابر سفارش مشتری می تواند در ظرفیت های گوناگون طراحی و تولید گردد.

ویژگی های دستگاه میکسر پودر دو جداره

مخلوط دقیق موادی که نیازمند شرایط دمایی خاص هستند

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش