دستگاه وان گلگیر

دستگاه وان گلگیر

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

دستگاه وان گلگیر به منظور رفع گل و لای چسبیده به انواع سبزی و میوه چیده شده از باغ را دارد. این ماشین در ابتدای خطوط شستشوی میوه و سبزیجات و قبل از وان شستشوی سبزیجات و میوه جاتقرار می گیرد.


 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش