دستگاه استرچ پالت صفحه گردان

دستگاه استرچ پالت صفحه گردان

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

یکی از بهترین روش های بسته بندی محصولاتی که به صورت تعدادی روی پالت قرار می گیرند، سلفون کشی با استفاده از دستگاه استرچ پالت صفحه گردان است.

ویژگی های دستگاه استرچ پالت صفحه گردان

قابلیت پیش کشش به منظور صرفه جویی در مصرف نایلون استرچ


 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش