کابلشو و دوراهه مسی

کابلشو و دوراهه مسی

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

کابلشو و دوراهه های مسی شرکت شاهین مفصل با استفاده از لوله مسی بدون درز با خلوص 99/5 درصد و بر طبق استاندارد DIN46235 برای کابلشوها و DIN46267 Teil 1  برای دوراهه ها تولید می گردد.         

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش