کلمپ های کابل خودنگهدار

کلمپ های کابل خودنگهدار

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

کابل های خودنگهدار امروزه جایگزینی برای شبکه های فشار ضعیف بدون روکش

می باشند و به دلیل مزایای متعدد جایگاه کاربردی مناسبی یافته اند.

کلمپ های کابل خودنگهداردارای اهمیت بالایی در کارایی این شبکه هستند.

انواع کلمپ کابل خودنگهدار شرکت شاهین مفصل بر اساس نوع کاربرد این

محصولات به شرح زیر می باشد:

1.کلمپ ارتباط کابل خودنگهدار (یک طرف دندانه دار)

2.کلمپ ارتباط کابل به کابل (دوطرف دندانه دار)

3. کلمپ انشعاب روشنایی معابر – مشترکین

4.کلمپ انشعاب مشترکین (طرح جدید)

5.کلمپ ارتباط کابل به کابل ( طرح جدید)

6.کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار

7.کلمپ اویز کابل خودنگهدار

8.اند کپ کابل خودنگهدار

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش