اسپلایس

اسپلایس

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

اسپلایسها تجهیزاتی هستند که جهت اتصال دو هادی در خطوط هوایی مورد استفاده قرار میگیرند.

اسپلایس های شرکت شاهین مفصل به 3 دسته تقسیم می شود:


1. اسپلایس آلومینیومی با مغز فولادی:

این اسپلایس ها جهت هادی هایACSRو در سایز های مختلف (مینک، هاینا، فلکس، لینکس و غیره) قابل ارائه می باشند.

2.اسپلایس آلومینیومی بدون مغز فولاد (جمپر):

این اسپلایس ها جهت هادی هایACSR  و در سایزهای مختلف قابل ارائه می باشند


3. اسپلایس مسی:

این اسپلایس ها جهت هادی های مسی در سازهای مختلف استفاده می شود.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش