روکش های تعمیری WAC

روکش های تعمیری WAC

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

این روکش ها Wrap Around Sleevesجهت تعمیر صدمات ناشی از آتش، خراش، خوردگی، بریدگی و سوراخ شدگی پوسته کابل های برق به کار می رود.

این روکش ها با یک ریل فلزی به نام زیپ بسته می شوند و در نتیجه در موقع استفاده نیاز به قطع کردن کابل نیست. سطح داخلی روکش ها با چسب حرارتی پوشانده شده که آب بندی دائم و مطمئنی را ایجاد می کند.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش