نوار عایق باسبار BIT

نوار عایق باسبار BIT

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

در مواردی که خواسته باشیم باسبارهای ترانس و تابلو را بدون آنکه باز کنیم عایق نماییم، از نوارهای عایق باسبار استفاده می نماییم، از نوارهای عایق باسبار استفاده می نماییم. این نوارها آنتی تراک بوده و تا باسبارهای 36 کیلوولت مورد استفاده قرار می گیرد .

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش