آند کپ

آند کپ

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

آندکپهای پلی اولفین Anode Cap که اندازه آنها در اثر حرارت تا سایز مورد نظر کاهش خواهد یافت، برای ایزوله کردن و محافظت کاتدیک (لوله های نفتی، اسکله ها و ...) در مقابل خورندگی و جلوگیری از نفوذ رطوبت داخل کابل های کاتدیک به کار میروند.

آندکپها در برابر اشعه UV  مقاوم هستند.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش