مفصل فیبر نوری

مفصل فیبر نوری

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

مفصل های فیبر نوری Fiber Optic Closures جهت اتصال ویا انشعاب گیری از کابل های فیبر نوریمورد استفاده قرار میگیرند.

 این مفصل ها با توجه به تعداد کورکابل در 3 نوع زیر ارائه میگردد.

FOC S ( Super small )

FOC S ( Small )

FOC M ( Medium )

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش