نوار بافته شده مسی قلع اندود

نوار بافته شده مسی قلع اندود

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

نوار بافته شده مسی قلع اندود Tin Coated Braidبه عنوان یکی از الزامات سیم ارت در تجهیزاتی مانند درب تابلو برق استفاده می شود. 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش