نوارها

نوارها

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

وارها با توجه به نوع کاربرد و مشخصات به انواع مختلف تقسیم می شود:

نوارهای عایق، نوارهای نیمه هادی، نوارهای نسوز، نوارآب بندی، نوار مقاوم در برابر اشعه خورشید و غیره از جمله این نوارها می باشند. ( مثال : نوار 3M scotch 13  )

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش