کاور های عایق اتصالات پست

کاور های عایق اتصالات پست

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

تجهیزات و سایر اجزای برقدار بخش فشار متوسط ( 24 یا 36 کیلو ولت) پست های فوق توزیع برق ( 132 یا 63 کیلو ولت به 36 یا 24 کیلو ولت) و همچنین خطوط هوایی لخت فشار ضعیف و فشار متوسط در معرض خطرات و تماس های ناخواسته متعدد هستند که میتواند باعث بروز اتصالی ( فاز به فاز و یا فاز به زمین ) و در نتیجه صدمات و خسارات و خاموشی های ناخوسته گردد.

 تجهیزات و لوازم عایق بندی محافظتی ( تکمیلی ) اجزای پست و خط هوایی مانع تماس اتفاقی پرندگان و حیوانات دیگر، و حتی چیز هایی که باد و طوفان به سمت قسمت های برقدار پست و خط به حرکت در می آورد، خواهد گردید. جلوگیری از نشستن و رسوب کردن گرد و غبار مرطوب و احتمالا اسیدی بر روی اجزای برقدار پست و خط هوایی هم میتواند از نتایج بهره گیری از تجهیزات و لوازم پوشش دهنده و افزایش دهنده سطح عایقی اجزای پست و خط هوایی باشد.

محصولات و خدمات شرکت شاهین مفصل در این زمینه به شرح زیر میباشد:

1. کاور های پوشش دهنده مقره، کلمپ ها و سایر اتصالات پست

2. روکش های حرارتی برای باسبارهای لوله ای و تخت

3. نوارهای عایق باسبار برای باسبارهای لوله ای و تخت

4. روکش سیم هوایی

5. خدمات اجرای عایق سازی محافظتی پست

به جهت عایق کردن کلمپ ها ، مقره ها و سایر اتصالات قسمت فشار متوسط پست های برق فوق توزیع از کاور های از پیش تولید شده استفاده میگردد. مواد اولیه این کاور ها پلی اولفین بوده و در مقایل اشعه خورشید مقاوم میباشد. ضخامت این کاور ها به طور متوسط 2 تا 5/2 میلیمتر میباشد که برای ولتاژهای 24 و 36 کیلو ولت مناسب هستند. 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش