پرکن و سیلکن روتاری یک نازله نیمه اتوماتFCRM1

پرکن و سیلکن روتاری یک نازله نیمه اتومات

مدل: FCRM1
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

در دستگاه پرکن فوق لیوان و فویل گذارى با دست صورت مى گیرد و سایر عملیات ها شامل ، پرکردن ، سیل کردن و خروجى لیوان از قالب در صورت سفارش بصورت اتومات مى باشد .

تعویض بسیار آسان قالبها در صورت سفارش دستگاه برای ظروف دهانه متفاوت

امکان طراحى انواع قالب براى ظروف در اشکال متفاوت

تمامى قسمتهاى درگیر با مواد از جنس استیل 316 مى باشد .

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش