مودم رادیوییSER-430

مودم رادیویی

مدل: SER-430
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

معرفی

مودم رادیویی مدل SER-430 یک رادیو در باند UHFمی باشد که مي‌تـواند به هر نـوع سيـستم جمـع آوري اطلاعـات استانداردData Logger، ‌RTUها (ارتباط نقطه به نقطه يا نقطه به چند نقطه)، PLC (براي اتـومـاسيون كارخانه ها)، ‌كامپيوتر و يا هر تجهيزي كه داراي واسط پورت سریال یا LAN باشد متصل گردد و اطلاعات آنها را به صورت راديويي منتقل نمايد.

شبکه های فرماندهی و داده گیری (اسکادا)

سیستم های تله متری

اتوماسیون صنعتی

مانیتورینگ شبکه های هشدار دهنده

جمع آوری اطلاعات و کنترل

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش