پرکن سرکه و مواد خرنده منوبلوک چهار نازله برای بطری پلی اتیلنFRP4

پرکن سرکه و مواد خرنده منوبلوک چهار نازله برای بطری پلی اتیلن

مدل: FRP4
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

در دستگاه پرکن سرکه پلی اتیلن ، قراردادن ظرف  داخل سینى دستگاه با دست صورت مى گیرد و سایر  عملیات ها شامل پرکردن ، دربند و ردیفکردن از دستگاه بر روى نوار بصورت اتومات مى باشد

امکان نصب چند نوع قالب براى ظروف متفاوت  در دستگاه پرکن سرکه و تنظیم دستگاه براى پرکردن چند نوع ظرف

امکان سفارش قالبهاى بیشتر، حداکثر تا 4 قالب

تمامى قسمتهاى درگیر با مواد از جنس پلى اتیلن و تفلون مى باشد

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش