شیرینگ لیبل تونل مخفیSLH100

شیرینگ لیبل تونل مخفی

مدل: SLH100
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

ریلهاى قابل تنظیم براى انواع بطرى در سایزهاى متفاوت

کوره مخفى با قابلیت ذخیره دما و مصرف بسیار پایین برق

برترى شیرینگ لیبل تونل مخفی T نسبت به شیرینگهاى ساده، ذخیره بهتر دما ، شیرینگ با کیفیت مناسبتر و امکان تنظیم سشوارها براى بطرى هاى متفاوت مى باشد .

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش