شیرینگ شوتردار نیمه اتوماتSPM35

شیرینگ شوتردار نیمه اتومات

مدل: SPM35
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

در شیرینگ پک تونلی شوتر  ، قراردادن بسته داخل شوتر با دست صورت مى گیرد و بعد از فرمان پدال توسط اپراتور مراحل دوخت و شیرینگ توسط دستگاه بصورت اتوماتیک انجام مى شود

امکان تنظیم سریع دستگاه برى بسته بندى انواع بطرى و کارتن

طراحی شیک کوره و حفظ دما تا مدت طولانی

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش